Rakowiec

KLUB SPORTOWY "POLONIA"

Autor: Halina Czarniecka-Kołodziej

Kultura fizyczna we Wrocławiu rozwinęła się na masową skalę po zmianach w strukturze funkcjonowania miasta, wprowadzonych po wojnach napoleońskich. Pierwsze boisko do ćwiczeń fizycznych, o powierzchni ok. 5 h, powstało w 1815 r. z inicjatywy nauczyciela ewangelickiego seminarium nauczycielskiego, Wilhelma Harnischa. Boisko wybudowano na terenie dawnych umocnień Kępy Wrocławskiej, na Srebrnym Szańcu. Gimnastyka miała realizować cele wychowawcze, ze względu na to dotowana była przez władze miasta. Ten obiekt sportowy już w momencie powstania cieszył się dużą popularnością wśród młodzieży gimnazjalnej, słuchaczy seminariów nauczycielskich (protestanckiego i katolickiego) oraz studentów. Boisko wykorzystywane było również przez wojsko. Z uwagi na uprawianą na jego terenie propagandę nacjonalistyczną, zostało powiększone i przeniesione w międzyczasie na teren Kleczkowa, a ostatecznie zlikwidowane. Zamkniecie boiska, na którym uprawiano skok w dal i wzwyż, wspinaczkę po słupie, ćwiczenia na drążku ze sztangami oraz biegi, nie zahamowało jednak dalszego rozwoju kultury fizycznej. W latach trzydziestych XIX w. Fridrich W. Kallenbach otworzył pierwsze publiczne kąpielisko na Wyspie Bielarskiej oraz salę gimnastyczną na Wyspie św. Macieja. W 1842 r. zniesiono zakaz tworzenia towarzystw sportowych. Na zlecenie króla Fryderyka Wilhelma IV, wprowadzano sukcesywnie zajęcia sportowe do wszystkich typów szkół. Dwa, a po wojnie francusko-pruskiej, trzy razy w tygodniu uprawiano gimnastykę. Ponadto, codziennie przeprowadzano 5 minutowe ćwiczenia na świeżym powietrzu. Tego typu decyzje doprowadziły do powstania na terenie Wrocławia 18 towarzystw gimnastycznych, wielokrotne zjazdy czy też organizowane Śląskie Festyny Gimnastyczne..Do1939 r. na terenie Wrocławia działało: 36 klubów piłkarskich, 2 lekkoatletyczne, 3 piłki ręcznej, 10 kajakarskich, 24 kolarskie, 10 strzeleckich oraz 33 inne kluby sportowe, funkcjonowały 34 stadiony sportowe.

1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8.

Opisy do ilustracji:

[1]. Klub Sportowy „Polonia”. Obecnie MOSiR, 2006 r. fot.E.Bukowska;
[2]. Klub Sportowy „Odra”. Obecnie, Klub Sportowy „POLONIA”.Bieżnia przed trybuną Stadionu Odra, 1965 r. S.Zaradzki;
[3]. Klub Sportowy „Odra”. Obecnie, Klub Sportowy „POLONIA”.Na ławkach Stadionu Odra ok. 1965 r. fot.B.Olczyk.;
[4]. Klub Sportowy „Odra”. Obecnie, Klub Sportowy „POLONIA”.Na trybunie Stadionu Odra ok. 1965 r. fot.S.Zaradzki.;
[5]. Klub Sportowy „POLONIA”.Ogrodzenie stadionu widziane z Żabiej Ścieżki, 2006 r. fot. B.Olczyk;
[6]. Klub Sportowy „POLONIA”.Widziane z Niskich Łąk,, 2006 r. fot. B.Olczyk;
[7]. Klub Sportowy „Polonia”.Zabudowania stadionu, 2006 r. fot. B.Olczyk;
[8]. Klub Sportowy „Odra”. Obecnie, Klub Sportowy „POLONIA”.Żwirowa alejka w lewo od Na Niskich Łąkach;

Literatura:
[1] Ordyłowski Marek, Ostrowski Andrze:1000 lat wrocławskiego sportu.Mój Wrocław. T.4. Sudety, Oficyna Wydawnicza Oddziału Wrocławskiego PTTK;| | [2]. | Encyklopedia WrocławiaWydawnictwo Dolosląskie. Wrocław 2006;|

ks.txt · ostatnio zmienione: 2012/05/11 14:21 (edycja zewnętrzna)